Wat willen wij?

Wij willen graag dat ook de leerlingen uit onze doelgroep succesvol zijn in het voortgezet onderwijs.

Coach4you is een preventief mentorproject in het kader van voortijdig schoolverlaten.
Er verlaten immers nog steeds te veel jongeren de school zonder een startkwalificatie. Het probleem is helaas nog altijd actueel en blijft de aandacht vragen.

Ons doel

Coach4you Venray wil kinderen, voor wie de overgang naar de middelbare school extra risico met zich meebrengt, een goede start geven in het voortgezet onderwijs. Uit ervaringen is gebleken dat de leerlingen door de positieve aandacht van een coach vaak succesvol de brugklas weten af te ronden en meer zelfvertrouwen krijgen waardoor hun kansen in het voortgezet onderwijs aanzienlijk toenemen. De coaching begint bij de start in de brugklas en duurt in principe tot de kerstvakantie in het tweede leerjaar.

Om dit doel te bereiken worden er goed opgeleide (vrijwilliger-) coaches – met veel levenservaring en affiniteit met deze leeftijdsgroep – ingezet.
Wij zijn daarom voortdurend bezig om gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers aan te trekken en hen in staat stellen trainingen te volgen om coach te zijn voor brugklassers.
Zie ook het vigerend projectplan.

Coach4you Venray wil een organisatie zijn waar kinderen, coaches/coördinatoren en ouders plezier aan beleven:
* Voor de kinderen is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een grote stap; hun doel is het om daar (ook) succesvol te zijn.
* De coaches willen de kinderen, die wat extra steun en begeleiding nodig hebben, zodanig helpen dat zij met succes de brugklas doorlopen en vervolgens hun weg weten te vinden binnen de middelbare school.
* Ook voor de ouders is het coachingstraject – zeker aanvankelijk – best spannend. Doordat de ouders bij de coaching worden betrokken, kunnen zij zelf constateren dat begeleiding van hun kind haalbaar is en vruchten afwerpt en dat stimuleert uiteraard.