Wat doet de coach?

Wat doet de coach nou eigenlijk? Welnu, hij of zij

  • zal – vooral in begin – jou  wat beter willen leren kennen; omgekeerd geldt dat natuurlijk ook, want jij wilt ook weten hoe de coach is en wat je aan hem/haar hebt
  • helpt je met het op een goede manier gebruiken van je agenda
  • helpt je bij het leren plannen van het huiswerk en het vinden van een goede manier om te leren.
  • zal samen met jou en je ouders afspraken maken voor een  goede plek waar hij/zij jou kan coachen en waar jij rustig je huiswerk kunt maken. 
  • kan bijvoorbeeld met jou – maar ook met je ouders – praten over jouw vrijetijdsbesteding, want naast schoolse activiteiten is het ook belangrijk dat jij je op andere manieren ook goed kunt ontwikkelen.
  • bespreekt eventuele onduidelijkheden met betrekking tot school
Young student learns at home with a his mom tutor.
  • kan – zo nodig – je ouders helpen hun weg te vinden binnen het nieuwe onderwijssysteem door uit te leggen hoe het werkt of – als je ouders dat prettig vinden – door samen naar een ouderavond of naar een tien minutengesprek met de mentor te gaan
  • kan je ouders leren hoe zij jou kunnen helpen bij bijv. je huiswerk; dat kan o.a. door je moeder of beide ouders te laten zien hoe hij/zij jou helpt.
  • zal, met medeweten van jou en je ouders, contact leggen met jouw mentor en bijv. met de mentor praten over hoe het met jou gaat op school, over jouw vorderingen en waar je hulp bij kunt gebruiken.

Heb je vragen? Maak dan gebruik van het VRAGENFORMULIER