Voorwaarden hulp

Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden als je hulp van een coach wilt.
Er wordt in dat geval ook iets van jou en van je ouders verwacht.

Van jou wordt verwacht:

 • dat jij je best doet, goede inzet toont voor je schooltaken
 • dat je de afspraken, die gemaakt worden met de coach, ook goed en tijdig nakomt
 • dat je alle belangrijke zaken, die verband houden met school, tijdig meldt aan de coach
 • dat je open staat voor een eerlijke vertrouwensrelatie met de coach, want alleen dán kan hij of zij je ook echt goed helpen
 • dat jij ermee akkoord gaat dat de coach overleg heeft met de school en inlichtingen uitwisselt over jou

Van je ouders wordt verwacht:

 • dat zij de schoolvorderingen van jou zullen volgen
 • dat zij alle informatie, die te maken heeft met jou en de schoolsituatie, met de coach bespreken.
 • dat zij ervoor zorgen dat jij een geschikte werkplek hebt voor het leren en maken van je huiswerk
 • dat zij ervoor zorgen dat de coach met jou op een rustige plek kan praten en werken
 • dat zij ervoor zorgen dat altijd minstens één van de ouders thuis is wanneer de coach jou komt coachen
 • dat zij ermee akkoord gaan dat de coach overleg heeft met de school en inlichtingen uitwisselt over jou
 • dat zij de afspraken die gemaakt worden met de coach ook zullen nakomen

De afspraken hierboven plus de afspraken waaraan de coach moet voldoen, worden vastgelegd in een “coachingscontract” en door jou, je ouders en de coach getekend. Heb je nog vragen? Maak dan gebruik van het VRAGENFORMULIER.