Uw kind naar de brugklas

Uw kind gaat binnenkort naar de brugklas en krijgt te maken met een ander schoolsysteem, nieuwe leraren en klasgenoten. Ook voor u als ouder is deze overstap een grote verandering.

U maakt zich hier mogelijk zorgen over:
– misschien omdat U zelf geen ervaring heeft met het Nederlandse onderwijs 
– misschien omdat U uw kind niet kunt helpen bij het maken van huiswerk
– misschien omdat U uw kind alléén moet opvoeden
– misschien omdat Uw kind onzeker is over de nieuwe school
– misschien omdat uw kind erg druk is of concentratieproblemen heeft
– of omdat uw kind misschien moeilijk contact maakt of . . . . .
Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Misschien heeft u nog andere redenen voor het zoeken van een steun in de rug voor uw kind.

Coach4you Venray werkt met vrijwillige coaches: mensen met levenservaring en vaak ook met ervaring op het gebied van begeleiden en coachen. Aan de coaching zijn voor u geen kosten verbonden.
Leerlingen met een zware problematiek behoren echter niet tot de doelgroep. Wij raden u aan om uw zorgen te bespreken met de leerkracht van groep 8.
De leerkracht kan uw kind aanmelden voor een persoonlijke coach bij Coach4you Venray. Het is natuurlijk wel belangrijk dat niet alleen u het belangrijk vindt om deel te nemen, maar vooral dat uw kind dit ook graag wil.

Heeft u nog vragen, vult u dan het CONTACTFORMULIER in. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.