Uw kind aanmelden

Op de basisschool kunt u uw kind aanmelden:

  1. U meldt samen met de school uw kind aan door het aanmeldformulier in te vullen.
  2. Het is belangrijk dat alle relevante informatie wordt verstrekt, waaronder bij voorkeur óók de gegevens uit het leerlingvolgsysteem; de school heeft hiervoor de instemming van de ouders nodig.
  3. De school moet dit formulier vervolgens tijdig (let op de uiterste sluitingsdatum) via e-mail versturen naar het vermelde e-mailadres.
  4. Coach4you Venray bevestigt de ontvangst van de inschrijving.
  5. Een contactpersoon van Coach4you Venray maakt een afspraak voor een intake-gesprek met u en uw kind, de groepsleerkracht en de intern begeleider/ bouwcoördinator van de school. Tijdens dit intake-gesprek wordt er nog wat informatie gegeven en worden eventuele vragen beantwoord. Als u en uw kind op het eind van het intake-gesprek inderdaad een coach willen, wordt het ingevulde aanmeldformulier bindend.
  6. De contactpersoon van Coach4you Venray zoekt naar een geschikte coach voor het kind.
  7. De contactpersoon maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de beoogde coach. Tijdens dat gesprek stelt de beoogde coach zich voor aan u en uw kind. Is er een klik tussen u, uw kind en de coach, dan sluit u samen een contract met elkaar, zodat uw kind een succesvolle start in het voortgezet onderwijs kan maken. Dit contractformulier wordt daarom ter plekke door alle drie ingevuld en ondertekend. 

Heeft u vragen? Maak dan gebruik van ons contactformulier