Tips voor ouders

Op basis van onze ervaring volgen hier enkele tips voor ouders.

Kinderen (en vooral pubers!) opvoeden kost menige ouder “de nodige hoofdbrekens”.
Welke ouder heeft nooit verzucht “Deden wij vroeger ook zo moeilijk?” of iets dergelijks?
De wereld om ons heen is voortdurend in verandering.
Als opvoeder e
en goede balans vinden tussen wat leuk / vervelend is, wat juist / fout is, wat nog wel / niet (meer) kan, tussen de ruimte geven / grenzen stellen etc. is niet zo eenvoudig.
En al helemaal niet als uw zoon of dochter volop aan het puberen is.
Misschien dat onderstaande tips u als ouder een beetje kunnen helpen:

  • Zet de computer niet op een plek waar het kind zich helemaal kan afsluiten van het gezinsleven
  • Installeer een goede virusscanner en spreek af wat het download-beleid is in het gezin
  • Overweeg een filter (parental control) tegen porno e.d.; gebruik in Windows 10 bijv. de optie Family Safety
  • Sla MSN-gesprekken op (via Extra -> Opties -> Berichten) en leg je kinderen uit waarom dat nodig is
  • Hanteer vuistregels thuis over privacy op internet, in aansluiting op school; (zie www.digibewust.nl/onderwerpen/wachtwoorden )
  • Geef vrijheid, maar binnen grenzen en wees daarin consequent; dan weet een kind waar het aan toe is.
  • Neem een actieve rol aan: verdiep je in wat ze doen en beleven en erken de belangrijke invloed van de vriendengroep en het internet (contact!)
  • Veroordeel niet (“dát internet!”) en toon geen angst, want kinderen vertellen niets aan bange ouders of aan ouders die snel veroordelen
  • Praat niet alleen over respect hebben voor elkaar, maar lééf het vooral ook vóór en draag het uit
  • Toon échte belangstelling voor elkaar en u ervaart omgekeerd ook belangstelling voor uw mening / visie

Nog één tip tot slot:

Met elkaar praten

is vooral naar elkaar luisteren!