Terugblik op 2017

Een terugblik op 2017 leert dat het afgelopen jaar voor Coach4you Venray heel enerverend was.
Ans van Oers – secretaris projectteam en vrijwilligster van het eerste uur – kwam te overlijden. Een zwaar verlies en het betekende tevens een doorstart van Coach4you met een nieuw projectteam.
Het huidige projectteam bestaat uit de coördinatoren Marleen Sijberts en Hannah van der Borst.
Voortaan is
Victor Weijs (bestuurslid SeniorService Gilde Venray) actief als schakel tussen Coach4you Venray en SeniorService Gilde Venray.
Vier coaches en twee bestuursleden zijn om verschillende redenen (nieuwe baan, leeftijd, gezinssituatie) gestopt.
Inmiddels hebben zich twee nieuwe coaches aangemeld.

In 2017 zijn er 15 nieuwe leerlingen aangemeld voor het project Coach4you en 10 nieuwe brugklasleerlingen hebben m.i.v. september een coach toegekend gekregen. De overige vijf leerlingen hebben géén coach toegekend gekregen, omdat de hulpvraag niet toereikend was en het te laat indienen van de aanmelding zonder motivatie.

In december 2017 zijn er 8 trajecten met leerlingen gestopt:
* 6 leerlingen volgens protocol (na anderhalf jaar begeleiding stopt het traject); de zes leerlingen doen het uitstekend op het VO en hebben het geadviseerde schooladvies gehandhaafd en enkele leerlingen zijn zelfs doorgestroomd naar een hoger niveau
* 2 leerlingen hadden de extra begeleiding niet meer nodig en doen het uitstekend op school

Er is tweemaandelijks vergaderd met de coaches;  de 1e van het nieuwe schooljaar was traditioneel op locatie Raaylandcollege. In oktober 2017 is er een verdiepingscursus gevolgd door 9 coaches inclusief het projectteam. De cursus werd verzorgd door Katja van Beugen, landelijk projectleider Coach4you.

Het projectteam heeft regelmatig vergaderd met de voorzitter en penningmeester van Senior Service Centrum om tot een goede afstemming te komen. Er zijn een tweetal vergaderingen geweest met de gemeente Venray t.a.v. zorgoverleg, waarin Coach4you zichtbaar wordt op de nieuwe sociale kaart van de gemeente Venray. In december heeft het projectteam de jaarlijkse coördinatorenbijeenkomst in Utrecht bijgewoond.

De aanvraag voor subsidie voor Coach4you Venray bij de Gemeente Venray is in 2016 ingediend en toegekend voor de komende 4 jaren.