Taken en voorwaarden Coach

Voor elke coach gelden een aantal taken en voorwaarden.

Taken

Als coach geeft u een leerling extra steun en begeleiding die hij / zij thuis niet of onvoldoende krijgt.
Het accent ligt op het sociaal-emotionele vlak, maar ook op het bieden van praktische studiebegeleiding (structureren en plannen van huiswerk).
U ondersteunt de leerling bij dingen die hij / zij belangrijk vindt en betrekt de ouders bij het schoolwerk en de school.

Uitgangspunten

 • Coach4you Nederland voorziet in de scholing voor haar coaches. U wordt als startende coach uitgenodigd voor een eendaagse landelijke coachtraining.
  Meer ervaren coaches volgen vaak een verdiepingsdag.
 • Coach4you Venray geeft nieuwe coaches ondersteuning via de leden van het lokale Coach4you team. Er zijn regelmatig  intervisiebijeenkomsten (1 x per 6 weken) en themabijeenkomsten waarin coaches hun ervaringen met elkaar uitwisselen.
 • U verbindt zich aan Coach4you Venray voor de totale duur van één coachtraject van in principe 12 maanden, onvoorziene omstandigheden daargelaten.
 • U levert een Verklaring Omtrent Gedrag in bij Coach4you (de kosten worden vergoed).

Voor dit project is het verder belangrijk te voldoen aan een aantal eigenschappen en vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau en beschikken over de nodige levenservaring
 • Gemiddeld 1 tot 1,5 uur per week beschikbaar zijn voor de begeleiding van een leerling
 • bewezen affiniteit met deze leeftijdsgroep
 • een positief rolmodel zijn
 • stabiel en betrouwbaar zijn en vertrouwen uitstralen
 • over sociale vaardigheden beschikken
 • breed maatschappelijk ontwikkeld zijn
 • structuur kunnen bieden
 • in staat zijn de leerling emotioneel te ondersteunen
 • onbevooroordeeld zijn en een open coachende houding hebben
 • aan de coaching duidelijk grenzen stellen; U bent een vrijwilliger en geen hulpverlener

Onze coaches hebben de volgende ervaringen:

 • Een voldaan gevoel
 • Leuk, afwisselend en leerzaam vrijwilligerswerk
 • Persoonlijke ontwikkeling door de training (bij Capgemini) en intervisie-bijeenkomsten
 • Verbreden van de horizon
 • Een rijke ervaring in het coachen van een jongere
 • Overbruggen van cultuurverschillen
 • Uitbreiding van coaching, advies- en communicatievaardigheden

Heeft u vragen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.