Taken en voorwaarden Coach

Voor elke coach gelden een aantal taken en voorwaarden.

Taken

Als coach geeft u een leerling extra steun en begeleiding die hij / zij thuis niet of onvoldoende krijgt.
Het accent ligt op het sociaal-emotionele vlak, maar ook op het bieden van praktische studiebegeleiding (structureren en plannen van huiswerk).
U ondersteunt de leerling bij dingen die hij / zij belangrijk vindt en betrekt de ouders bij het schoolwerk en de school.

Coach4you Nederland voorziet in de scholing voor haar coaches. U wordt als startende coach uitgenodigd voor een eendaagse landelijke coachtraining.
Meer ervaren coaches volgen vaak een verdiepingsdag.
Coach4you Venray geeft nieuwe coaches ondersteuning via de leden van het lokale Coach4you team. Er zijn regelmatig intervisiebijeenkomsten (1 x per 6 weken) en themabijeenkomsten waarin coaches hun ervaringen met elkaar uitwisselen.
U verbindt zich aan Coach4you Venray voor de totale duur van één coachtraject van in principe 12 maanden, onvoorziene omstandigheden daargelaten.
U levert een Verklaring Omtrent Gedrag in bij Coach4you (de kosten worden vergoed).

Voor dit project is het verder belangrijk te voldoen aan een aantal eigenschappen en vaardigheden:

 • HBO werk- en denkniveau en beschikken over de nodige levenservaring
 • Gemiddeld 1 tot 1,5 uur per week beschikbaar zijn voor de begeleiding van een leerling
 • bewezen affiniteit met deze leeftijdsgroep
 • een positief rolmodel zijn
  stabiel en betrouwbaar zijn en vertrouwen uitstralen
 • over sociale vaardigheden beschikken
 • breed maatschappelijk ontwikkeld zijn
 • structuur kunnen bieden
 • in staat zijn de leerling emotioneel te ondersteunen
 • onbevooroordeeld zijn en een open coachende houding hebben
 • aan de coaching duidelijk grenzen stellen; U bent een vrijwilliger en geen hulpverlener

Onze coaches hebben de volgende ervaringen:

 • Een voldaan gevoel
 • Leuk, afwisselend en leerzaam vrijwilligerswerk
 • Persoonlijke ontwikkeling door de training (bij Capgemini) en intervisie-bijeenkomsten
 • Verbreden van de horizon
 • Een rijke ervaring in het coachen van een jongere
 • Overbruggen van cultuurverschillen
 • Uitbreiding van coaching, advies- en communicatievaardigheden

Heeft u vragen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.