Reviews van ouders

Op deze pagina vertellen ouders in hun reviews hoe zij onze coaching en hulp voor hun kind hebben ervaren. Coach4you Venray is blij als ouders hun ervaringen met onze coaching via deze website willen delen. Immers, ouders die overwegen voor hun kind een beroep op ons te doen, krijgen op deze manier heel concrete informatie van “collega-ouders”. Hartelijk dank daarvoor! Overigens, vanwege de privacy vermelden wij (zonder uitdrukkelijke wens / toestemming van de inzenders van reviews) uiteraard geen namen.

Review 3

We hebben via school van dit project gehoord en een coach aangevraagd.
Aan het einde van groep8 kregen we een gesprek met een coach, de leraar,  onze dochter en wij als ouders.
Hierin werd het project zeer duidelijk uitgelegd en werd de aanvraag ook besproken.
Al bij deze kennismaking kregen we allen een goed gevoel en een klik.
We kregen een coach toegewezen(toevallig de coach van het eerste gesprek)
Voordat het traject begon is ze bij ons in huis geweest om thuissituatie te bekijken, alle afspraken te bespreken en een contractje op te stellen om deze vast te leggen.
Er werd een vaste plek  voor de coachmomenten afgesproken.
Vanaf het begin ging het goed en kon onze dochter haar verhalen, vragen goed bij de coach kwijt.
Hierdoor werden we als ouders flink ontlast en kreeg ze duidelijke handvaten om mee te werken.
Het plannen ging steeds beter en de vakken die moeizaam gingen kregen extra aandacht.
Bij iedere afspraak was er ook een contactmoment met de ouders en bespraken we hoe het op dat moment ging.
Na een half jaar werden de afspraken al iets verder uit elkaar gepland, en nu aan het einde van leerjaar een is ze zover dat het haar zo goed afgaat dat het traject kan stoppen.
We kijken zeer positief terug op deze periode en zijn zeer dankbaar dat we aan het coach4you project deel hebben mogen nemen.

Review 2

Onderstaand onze review op het project Coach4you Venray.
Wij hebben onze zoon aangemeld, omdat hij niet goed kon organiseren en 
structureren. Wij voorzagen daardoor mogelijke problemen in het voortgezet onderwijs.
Na een intakegesprek kregen wij een passende coach toegewezen voor 1 uur per week: een gepensioneerde basisschoolleraar (groep 8) met veel onderwijservaring.

Hierdoor bleven wij eventuele problemen steeds een stap voor. Onze zoon oefende elke week samen met deze coach het plannen en structureren van huiswerk.
Onze zoon kon elke week bespreken waar hij op school tegen aan was gelopen en dit kreeg altijd aandacht. Dat gaf rust.
Hierdoor kon hij het overzicht blijven houden en zorgen loslaten. Zo werd hij stap voor stap zelfstandiger, leerde hij zelf zaken oppakken en kon de coaching uiteindelijk volledig stoppen.
Wij als ouders zijn ervan overtuigd dat deze coaching zeker bijgedragen heeft aan een succesvolle overstap naar het voorgezet onderwijs, waar hij nu nog steeds van profiteert.

Review 1

Hallo. Hier een review van mij.
Wij hebben sinds het begin van het schooljaar 2017-2018 Coach4you voor onze zoon. Wij hebben dit vanuit de lagere school aangevraagd.
De coach kwam eerst kennismaken.  Wie ben je, wat vind je leuk om te doen? Later werd onder andere gesproken over wederzijdse verwachtingen.
De coach en onze zoon maakten een “contract” over afspraken. En natuurlijk werd het door beide partijen ondertekend.
Iedere week komt de coach bij ons, 3 kwartier. Onze zoon ervaart dit als heel prettig. Heeft er steun aan.
De coach legt uit hoe je bijvoorbeeld het beste een toets kunt leren, niet alles in 1 keer maar in delen.
Ook het plannen wordt goed uitgelegd. Bij ons wordt het plannen genoteerd op een weekplanner. De coach en onze zoon plannen een hele week.
Ook vrije tijd wordt genoteerd, bijvoorbeeld een feestje of weekendje weg.
Er wordt ook naar lesstof gekeken en uitleg gegeven. Het kan ook voorkomen dat de coach overhoort.
Het contact met de coach en ouders is bij ons fijn.  Er wordt zoal verteld wat de coach gedaan heeft en wat de afspraken zijn.
Laatst wilde ik met mijn zoon de planning bekijken en zijn schoolagenda. Dat mocht niet. Mijn zoon zei letterlijk: ” Mama, dat hoef je niet te doen, dat heb ik al met de coach gedaan “.
Dus ik heb verder niets gedaan, los laten noemen ze dat……..
Wij ervaren Coach4you als prettig. Een aanrader. Je blijft als ouders zijnde wat buiten schot. Hier bedoel ik mee dat je niet de hele tijd ‘gedoe’ hebt over bijvoorbeeld plannen of huiswerk maken.
De coach neemt je iets wat uit handen. Niet alles natuurlijk, maar ja daar ben je ook ouders voor.
Wat ook heel belangrijk is dat het klikt met de coach en je kind. En dat is bij ons.