Onze doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit leerlingen, die door een aantal risicofactoren extra ondersteuning nodig hebben om hun mogelijkheden in het voortgezet onderwijs voluit te kunnen realiseren.

Voor kinderen is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs een grote stap.
De vrijwilligersorganisatie Coach4you wil kinderen – die het nodig hebben – ondersteuning bieden, zodat zij met succes de brugklas afronden.
Coach4you is bedoeld voor leerlingen, die door een aantal risicofactoren m.n. in de brugklas extra ondersteuning nodig hebben.

Deze risicofactoren kunnen zowel in de omgeving van het kind liggen als in het kind zelf.
Zo kunnen bijvoorbeeld de ouders hun kind niet altijd de ondersteuning geven die ze zouden willen, omdat ze onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en/of het onderwijssysteem niet kennen.
Het kan ook zijn dat het kind onder zijn niveau presteert of gedragsproblemen heeft.
Het kind kan weinig weerbaar zijn, erg stil, bang of onzeker; dyslectisch, hoogbegaafd, hyperactief of licht autistisch e.d.
Doorgaans vallen deze kinderen buiten de professionele hulpverlening, maar zij hebben wel extra ondersteuning nodig.

Coach4you wil dus kinderen steunen bij de overgang naar de middelbare school, wanneer die extra risico met zich meebrengt.
Leerlingen met een zware problematiek behoren echter niet tot de doelgroep.