Leerling

Iedere leerling is uniek, jij dus ook! Want ieder kind heeft eigen kwaliteiten en soms ook eigen kwetsbaarheden en/of problemen. Deze kwetsbaarheden kunnen in jouzelf zitten , maar ook (voor een deel) veroorzaakt worden door jouw omgeving, thuis en/of op school. Vaak is het een samenloop van omstandigheden, waardoor jouw kwaliteiten minder goed uit de verf komen. Dan kan het zo zijn dat jij – met jouw goede en minder goede kanten – het wat lastiger vindt om je weg te vinden. Vooral als je ook nog eens van school moet veranderen, waar je aan veel dingen moet wennen, zoals andere kinderen, andere docenten, andere vakken en andere regels en afspraken. Wanneer ook de leerkracht van groep 8 deze zorgen deelt, kan een beroep gedaan worden op het vrijwilligersproject Coach4you.