Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Als de leerkracht van groep 8 denkt dat uw kind het in de brugklas moeilijk gaat krijgen, kan hij uw kind na overleg met u en uw kind aanmelden voor hulp door een coach van Coach4you Venray.
Uit ervaring blijkt dat sommige leerlingen zeer gebaat zijn bij een coachingstraject van Coach4you. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen:

 • • met gedragsproblemen; weinig weerbaar, hyperactief, ongeconcentreerd
 • • met weinig zelfvertrouwen
 • • die beneden de verwachting van de leerkracht presteren
 • • waarvan de ouders uit een ander land komen en gebrekkig Nederlands spreken
 • • die onvoldoende sociale vaardigheden hebben waardoor ze bijvoorbeeld niet (goed) in staat zijn om vriendschappen te sluiten en te blijven houden

Dit zijn maar enkele voorbeelden; er kunnen ook andere redenen zijn waarom het goed zou zijn als een leerling hulp van een coach krijgt.

Selectie en koppeling aan een coach
De leerkracht van groep acht selecteert op o.a. bovenstaande criteria de leerling en meldt – na overleg met het kind en de ouders – het kind aan bij Coach4you Venray.
Op basis van een profielschets van de leerling en van de coach wordt vervolgens de beste ‘match’ gezocht. Deze koppeling vindt plaats in de tweede helft van het laatste jaar van de leerlingen van groep acht van de basisschool.
Na een gesprek wordt een contract afgesloten tussen kind, ouders en coach. De leerling wordt dus gekoppeld aan een persoonlijke coach, die de leerling elke week ongeveer één uur thuis bezoekt. Tijdens dit bezoek moet minimaal één van de ouders thuis zijn. 
Het coachen vindt plaats tijdens het 1e schooljaar – de brugklas – van het voortgezet onderwijs. In sommige gevallen zal de coaching wat eerder worden beëindigd. Aan de coaching zijn geen kosten verbonden.

Van u als ouders wordt ook het een en ander verwacht:

 • dat u de schoolvorderingen van uw kind blijft volgen
 • dat u alle informatie, die te maken heeft met uw kind en de schoolsituatie, met de coach bespreekt.
 • dat u ervoor zorgt dat uw kind een geschikte werkplek heeft voor het leren en maken van huiswerk
 • dat u ervoor zorgt dat de coach met uw kind op een rustige plek kan praten en werken
 • dat u ervoor zorgt dat altijd minstens één van de ouders thuis is wanneer de coach uw kind komt coachen
 • dat u ermee akkoord gaan dat de coach overleg heeft met de school en inlichtingen uitwisselt over uw kind
 • dat u zorgt dat de afspraken, die gemaakt worden met de coach, ook nagekomen (kunnen) worden
 • De afspraken hierboven plus de afspraken waaraan de coach moet voldoen, worden vastgelegd in een “coachingscontract” en door u, uw kind en de coach getekend.

Als u nog vragen heeft, die de school niet kan beantwoorden of die u liever rechtstreeks aan ons wilt stellen, gebruikt u dan a.u.b. ons contactformulier.