Grote stap

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap.

Je zit in groep 8 van de basisschool en je gaat volgend jaar naar de brugklas.
Je doet daar mogelijk heel luchtig en stoer over, maar misschien ben je van binnen toch wel wat onzeker, of je twijfelt zelfs heel erg of je dat wel gaat lukken.
Je vindt het waarschijnlijk een grote stap en – eerlijk gezegd – dat is het ook!
Het betekent inderdaad nogal wat om naar een nieuwe school te gaan, waar je weinig mensen kent, waar je (veel) nieuwe docenten krijgt, waar een ander schoolsysteem is en waar je te maken krijgt met nogal wat nieuwe vakken.
Misschien kunnen je ouders je niet helpen bij je huiswerk, terwijl je van jezelf weet dat je eigenlijk wel hulp nodig hebt.
Of je vindt dat je ouders altijd zo moeilijk doen, dat ze zeuren en jou écht niet begrijpen: hoe moet je dan verder?
Je vindt het misschien niet altijd gemakkelijk om ervoor te zorgen dat je schoolwerk in orde is.
Veel leerlingen weten niet hoe ze moeten leren of hoe ze al dat huiswerk moeten verdelen; vind jij dat ook lastig?
Troost je, je bent bij lange na niet de enige, die daar moeite mee heeft, ook al denk jij misschien van wel.

Wij van Coach4you Venray weten uit ervaring dat sommige kinderen het fijn vinden, als wij hen een eind op weg helpen.
Misschien herken jij wel iets van jezelf in de vragen hieronder:

  • heb je soms moeite met je gedrag? ben je niet zo weerbaar als je zou willen?, ben je (erg) druk of zelfs hyperactief?
  • heb je vaak weinig zelfvertrouwen? moet je veel moeite doen om je te concentreren? 
  • blijven je prestaties achter bij de verwachting van je leerkracht?
  • heb je te maken met een onrustige thuissituatie, of zijn er thuis zelfs vaak problemen?
  • zijn je ouders misschien nog niet goed gewend hier in Nederland? hebben zij bijna alleen maar contact met mensen uit hun thuisland?
  • word je thuis vaak aan je lot overgelaten of moet je  – bijv. omdat moeder of vader altijd ziek is – voor je jongere broer/zus zorgen?
  • heb je geen vrienden / vriendinnen en vind je het lastig om met iemand bevriend te worden?

Als je denkt dat jij misschien ook wel geholpen wilt worden door een coach van Coach4you Venray, dan is het verstandig om hierover te praten met je ouders en met je leerkracht van groep 8.
Met name jouw leerkracht van school kan inschatten of jij voor hulp van Coach4you Venray in aanmerking komt.
Jouw meester of juf is ook degene die je dan kan aanmelden bij Coach4you Venray. HIER kun je daar meer over lezen.
Heb je nog vragen? Maak dan gebruik van het VRAGENFORMULIER.