Een leerling aanmelden

De aanmelding van een leerling verloopt in de volgende stappen: 

  1. U meldt samen met de ouders de leerling aan door het aanmeldformulier helemaal in te vullen en dit formulier vervolgens tijdig via e-mail te versturen naar het vermelde e-mailadres.

Belangrijk:
* Vul het aanmeldformulier a.u.b. specifiek (SMART) in en sla daarbij geen vragen / rubrieken over!!
* Voeg bij voorkeur ook de gegevens van het leerlingvolgsysteem toe (instemming van de ouders is hiervoor nodig)
* Zorg dat de aanmelding tijdig in ons bezit is (let op de sluitingsdatum!!)
NB Onvolledig ingevulde e/o te late aanmeldingen hebben in ’t verleden helaas reeds tot uitsluitingen geleid!!
Voorkom dus vertraging, maar vooral uitsluiting en dus de teleurstelling bij kind en ouders.

  1. Coach4you Venray bevestigt de ontvangst van de inschrijving.
  2. 3. Een contactpersoon van Coach4you Venray maakt een afspraak voor een intake-gesprek met de ouders, de leerling, de groepsleerkracht en de intern begeleider/ bouwcoördinator van de school. Tijdens dit intake-gesprek wordt er nog wat informatie gegeven en worden eventuele vragen beantwoord.
  3. Als de ouders en de leerling op het eind van het intake-gesprek inderdaad een coach willen, wordt het ingevulde aanmeldformulier bindend.
  4. 4. De contactpersoon van Coach4you Venray zoekt naar een geschikte coach voor het kind.
  5. 5. De contactpersoon maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de beoogde coach. Tijdens dat gesprek stelt de beoogde coach zich voor aan de ouders en de leerling.
  6. Is er een klik tussen de ouders, de leerlingen de coach, dan sluiten zij samen een contract met elkaar, zodat de leerling een succesvolle start in het voortgezet onderwijs kan maken. Dit contractformulier wordt daarom ter plekke door alle drie ingevuld en ondertekend