Een goede opstap

Inderdaad, ieder kind verdient een goede opstap.
Als leerkracht of IB’er weet u precies welke leerlingen gemakkelijk naar de brugklas doorstromen. Maar soms verwacht u dat een leerling extra steun nodig heeft bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Dat wat extra aandacht of net dat extra beetje structuur of (zelf-)vertrouwen nodig is om “de missie brugklas” te doen slagen.
In overleg met de ouders en de leerling kunt u de leerling dan voordragen bij Coach4you Venray. Na de intake zoekt Coach4you Venray een geschikte coach die het kind wekelijks thuis komt begeleiden.

Vaak gaat het om leerlingen die meer in huis hebben dan zij door omstandigheden (kunnen) laten zien. Voorbeelden van omstandigheden zijn: een persoonlijke kwetsbaarheid of een gezinssituatie waarbinnen het kind niet de steun kan krijgen die het nodig heeft. Het gaat om kinderen uit alle bevolkingsgroepen op alle schoolniveaus. De coach richt zich op de motivatie, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en schoolprestaties van de leerling. Ook wordt aandacht besteed aan het sociale netwerk en eventuele problemen op school.
De coach werkt samen met de ouders en de school.
Als u een leerling wilt voordragen, neem dan contact op met de projectleiding van Coach4you Venray of vul na overleg met de ouders en de leerling het aanmeldformulier in.