Coördinator

Bij elk Coach4you-project is de lokale coördinator de centrale figuur in de organisatie.
Bij Coach4you Venray wordt de rol van coördinator momenteel ingevuld door twee coördinatoren, te weten:
Hannah van der Borst en Marleen Sijberts.
Zij vormen de projectleiding welk zorgt voor:

  • een lokaal projectplan
  • de financiering (subsidies en fondsen)
  • de werving en selectie van coaches
  • de contacten met de scholen, diverse instanties en mogelijke samenwerkingspartners
  • het voeren van intakegesprekken en het “matchen” van coaches en leerlingen
  • intervisie en deskundigheidsbevordering:
    de coördinatoren organiseren voor de coaches ongeveer elke 6 á 8 weken intervisie- en themabijeenkomsten en wonen zelf de jaarlijkse projectcoördinatorenbijeenkomst bij.
  • administratie en rapportage (o.a. naar Gemeente Venray en DOEN! Venray)