Coördinator

Bij elk Coach4you-project is de lokale coördinator de centrale figuur in de organisatie.
Bij Coach4you Venray wordt de rol van coördinator momenteel ingevuld door Annie Engels, Joke Peeters en Leo Peeters

Zij vormt de projectleiding welk zorgt voor:

  • een lokaal projectplan
  • de financiering (subsidies en fondsen)
  • de werving en selectie van coaches
  • de contacten met de scholen, diverse instanties en mogelijke samenwerkingspartners
  • het voeren van intakegesprekken en het “matchen” van coaches en leerlingen
  • intervisie en deskundigheidsbevordering:
  • de coördinatoren organiseren voor de coaches ongeveer elke 6 á 8 weken intervisie- en themabijeenkomsten en wonen zelf de jaarlijkse projectcoördinatorenbijeenkomst bij.
  • administratie en rapportage (o.a. naar Gemeente Venray en DOEN! Venray)