Projectteam

Het projectteam van Coach4You Venray bestaat uit:

  • de projectleiding:

    • Hannah v/d Borst en Marleen Sijberts, die elk coördinator zijn
    • Victor Weijs, afgevaardigde van het bestuur van SeniorService Gilde Venray
  • het coachteam, bestaande uit de coördinatoren en de coaches

Alle betrokkenen zijn vrijwilligers, die zich op geheel “om niet” inzetten voor het project Coach4you Venray.
Het projectteam komt elke 2 maanden bij elkaar voor vergadering, casusbesprekingen, intervisie, training / deskundigheidsbevordering.
Daarnaast wordt er ook deelgenomen aan bijeenkomsten / trainingen op uitnodiging van Coach4you Nederland.

Alle medewerkers en hun functie vindt u hieronder.
Via de naam (link) kunt u rechtstreeks een e-mail naar betrokkene sturen.

Hannah v/d Borst, coördinator en coach                                         Ria Hartman, coach

Marleen Sijberts, coördinator en coach                                           Chris Hellegers, coach

Victor Weijs, afgevaardigde SeniorService Gilde Venray                    Gerry Houben, coach

Mariëlle Alders, coach                                                                   Marinke Leijssen, coach

Gonnie de Boer, coach                                                                 Jet Manders, coach

Wim van Delft, coach                                                                   Amina Sebbar, coach

Lou Gilissen, coach                                                                      Rian Stiphout, coach

Alda Haegens, coach                                                                    Henk de Visser, coach

                                                                                                 Leo Wethly, coach en webmaster