Projectteam

Het projectteam van Coach4You Venray bestaat uit:
- de Projectleiding: Hannah v/d Borst en Marleen Sijberts - die elk coördinator zijn -
- het coachteam, bestaande uit de coaches o.l.v. de coördinatoren

Alle betrokkenen zijn vrijwilligers, die zich geheel "om niet" inzetten voor het project Coach4you Venray. Het projectteam komt elke 2 maanden bij elkaar voor vergadering, casusbesprekingen, intervisie, training / deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt er ook deelgenomen aan bijeenkomsten / trainingen op uitnodiging van Coach4you Nederland.
Alle medewerkers en hun functie vindt u hieronder.
Via de naam (link) kunt u rechtstreeks een e-mail naar betrokkene sturen.

Hannah v/d Borst, coördinator en coach

Marleen Sijberts, coördinator en coach

Henk de Visser, coach

Wim van Delft, coach

Lou Gilissen, coach

Alda Haegens, reserve coach

Ton Ederveen, reserve coach

 

 

Eveline Morjaan, coach

Lars de Haas, coach

Marinke Leijssen, coach

Jet Manders, coach

Amina Sebbar, coach

Marita Muller, coach