Projectteam

Het projectteam van Coach4You Venray bestaat uit:
- de Projectleiding: Hannah v/d Borst en Marleen Sijberts - die elk coördinator zijn -
alsmede de afgevaardigde van het bestuur van DOEN! Venray: Henk de Visser
- het coachteam, bestaande uit de coaches o.l.v. de coördinatoren

Alle betrokkenen zijn vrijwilligers, die zich geheel "om niet" inzetten voor het project Coach4you Venray. Het projectteam komt elke 2 maanden bij elkaar voor vergadering, casusbesprekingen, intervisie, training / deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt er ook deelgenomen aan bijeenkomsten / trainingen op uitnodiging van Coach4you Nederland.
Alle medewerkers en hun functie vindt u hieronder.
Via de naam (link) kunt u rechtstreeks een e-mail naar betrokkene sturen.

Hannah v/d Borst, coördinator en coach

Marleen Sijberts, coördinator en coach

Henk de Visser, coach en afgevaardigde DOEN! Venray

Mariëlle Alders, coach

Wim van Delft, coach

Lou Gilissen, coach

Alda Haegens, coach

Ton Ederveen, coach