Projectteam

Het projectteam van Coach4You Venray bestaat uit:
– de projectleiding welke bestaat uit de coördinatoren Annie Engels, Joke Peeters en Leo Peeters
– het coachteam, bestaande uit de coaches o.l.v. de coördinatoren

Alle betrokkenen zijn vrijwilligers, die zich geheel “om niet” inzetten voor het project Coach4you Venray. Het projectteam komt elke 2 maanden bij elkaar voor vergadering, casusbesprekingen, intervisie, training / deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt er ook deelgenomen aan bijeenkomsten / trainingen op uitnodiging van Coach4you Nederland. Alle medewerkers en hun functie vindt u hieronder. Via de naam (link) kunt u rechtstreeks een e-mail naar betrokkene sturen.

Annie Engels, coördinator
Joke Peeters, coördinator
Leo Peeters, coördinator
Wim van Delft, coach
Lou Gilissen, coach
Peter Bouten, coach

Sjan Donkers, coach
Karin van Hoef, coach
Meta Coolen, coach
Marita Muller, coach
Wendy Franssen, coach
Els Hintzen, coach
Ton Ederveen, reserve coach