Basisschool en Coach4you

De basisschool en coach4you

Het project Coach4you richt zich op basisschoolleerlingen die met een redelijke kwetsbaarheid aan de brugklas beginnen. Om uit deze categorie leerlingen de meest kwetsbaren te kunnen selecteren, is Coach4you Venray afhankelijk van de basisschool. Immers, U als basisschool adviseert de kinderen en hun ouders over het vervolgonderwijs.
U kent de kinderen en weet welke kinderen het moeilijk gaan krijgen op de nieuwe school:

  • een kind uit een eenoudergezin 
  • een kind met leerproblemen
  • een kind dat niet goed voor zichzelf op kan komen
  • een kind waarvan de ouders nieuwkomers in Nederland zijn
  • een kind waarvan de ouders niet kunnen helpen bij het maken van huiswerk

Het gaat dan vaak om leerlingen die het in groep 8 nog redelijk doen, maar door omstandigheden het risico lopen onder hun niveau te presteren of zelfs het onderwijs verlaten. Vaak gaat het om leerlingen die meer in huis hebben dan zij door omstandigheden (kunnen) laten zien.
Voorbeelden van omstandigheden zijn bijvoorbeeld een persoonlijke kwetsbaarheid of een gezinssituatie waarbinnen het kind niet de steun kan krijgen die het nodig heeft. Het gaat om kinderen uit alle bevolkingsgroepen op alle schoolniveaus.
Deze kinderen kunt u aanmelden bij Coach4you Venray. Deelname door de leerling is uiteraard geheel vrijwillig.
Sterker nog, een goede motivatie van de leerling (én de ouders) is van essentieel belang voor het slagen van het coachingstraject.
Een coach zal het kind gedurende het 1e jaar – de brugklas – begeleiden. Eénmaal per week bezoekt de coach het kind thuis en helpt o.a. bij het plannen en het maken van huiswerk.

Heeft u nog vragen, maakt u dan a.u.b. gebruik van ons contactformulier.