Aanmeldformulier

Om een leerling aan te melden, moet de school gebruik maken van het aanmeldformulier coach4you.
Dit formulier moet door de school met goedkeuring van en in samenspraak met de ouders worden ingevuld.
Het is belangrijk dat alle gevraagde en relevante informatie wordt verstrekt.
Zorg daarbij dat de verstrekte informatie zo specifiek mogelijk (S.M.A.R.T.) is, zodat die een goed concreet beeld van de leerling geeft.
De kwaliteit van de verstrekte informatie is nl. voor een belangrijk deel bepalend voor het toewijzen van een coach.
Het is eveneens van belang dat het formulier tijdig wordt ingestuurd, want Coach4you Venray wil bij het toekennen van coaches zorgvuldig te werk gaan. Om teleurstelling bij de leerling en de ouders te voorkomen, is het dus zaak om te zorgen dat het aanmeldformulier:

  1. volledig en specifiek (SMART) is ingevuld.
  2. alle gevraagde en relevante informatie bevat, bij voorkeur ook de gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
  3. (ruim) vóór de sluitingsdatum in het bezit is van Coach4you Venray.
  4. Het formulier moet als bijlage van een e-mail naar het vermelde e-mailadres worden verstuurd. 

NB Onvolledig ingevulde  e/o te late aanmeldingen hebben in ’t verleden helaas reeds tot uitsluitingen
geleid!!
Voorkom dus  vertraging, maar vooral uitsluiting en dus de teleurstelling bij kind en ouders