Home

Coach4you is een preventief mentorproject in het kader van voortijdig schoolverlaten. Er verlaten nog steeds teveel jongeren de school zonder een diploma. Doorgaans vallen deze kinderen buiten de professionele hulpverlening, maar zij hebben – zeker het eerste jaar – wel extra ondersteuning nodig. Het landelijke vrijwilligersproject Coach4you wil kwetsbare jongeren deze extra ondersteuning bieden. Venray is een van de 19 plaatsen in Nederland met een dergelijk project.

Coach4you Venray wil kinderen, die dat nodig hebben, tijdens de brugklas ondersteuning en hulp bieden om daarmee de overgang naar het voortgezet onderwijs tot een succes te maken.

Vriendelijk verzoek:
Mocht u een dode link of een andere fout op deze website tegenkomen, meld dit dan even via webmaster@coach4youvenray.nl.

Alvast bedankt!